קונוסים מבית חברת פיטנר ספורט באיכות הגבוהה ביותר!!!

קונוס מחורר:

*קונוס מחורר משמש כקונוס סימון בעל קשיחות ובעל בסיס רחב יותר מהקונוס הסטנדרטי.

*קונוס מחורר בעל כניסה למוט פעילות וגם כניסה לחישוק בראש הקונוס.

*קונוס מחורר בעל חורים לאורך גוף הקונוס ומקנה מגוון של אפשרויות, לדוגמא:משוכה בגבהים שונים על ידי חיבור מוט פעילות בין שני קונוסים.

קונוס סטנדרטי:

*קונוס רגיל משמש כאביזר לסימון.

*קונוס רגיל משמש גם לפעילויות משחק יצירתית , לדוגמא:תפיסת כדור עם בסיס הקונוס.